برترین مطلب این هفته ی سایت

رونمايي از نسخه جديد ايروسنتر

با تلاش چندين روزه و شبانه روزي همكاران فني در ايروسنتر ، نسخه اسكريپت انجمن ساز قدرتمند VBulletin سايت ايروسنتر به روزساني و بهينه سازي گرديد و به آخرين ورژن ارائه شده آپگريد شد، در اين نسخه جديد مشكلات قبلي برطرف گرديده و قابليت هاي جديدي نيز به سايت افزوده شده و خواهد شد اين پوسته نسخه جديد سايت پوسته ای در 4 رنگ جداگانه می باشد که برای صفحه های Retina و موبایل بهینه سازی شده است.

????? ?????: ?? 1 ?? 1 ?? 1
dqw
 1. Azi ?????? ??
  Azi
  هوانورد عادی - گروهبان سوم
  April 2010
  teh
  37
  تعداد تشکر : 348
  Thanked 169 Times in 35 Posts

  ??? ??? آئين نامه روش صدور گواهينامه انجام پرواز (aoc)

  آئين نامه روش صدور گواهينامه انجام پرواز (AOC)

  هدف: هدف از تهيه اين آئين نامه آشنائي متقاضيان دريافت گواهينامه انجام عمليات پرواز(Air Operator Certificate) با روش و مراحل مختلف صدور اين گواهينامه بوده تا برنامه ريزي و سامان دهي مناسب توسط متقاضي بر اين اساس انجام گيرد.
  مقدمه: براي انجام هرگونه عمليات پروازي تجاري نياز به دريافت گواهينامه انجام عمليات پرواز (AOC) از سازمان هواپيمائي كشوري مي باشد.از آنجائيكه حفظ ايمني پرواز، تضمين آسايش مسافران نياز به رعايت اصول و مقررات ملي و بين المللي داشته لذا انجام هرگونه عمليات پروازي بدون اخذ گواهينامه ها و مجوزهاي لازم از سازمان هواپيمائي كشوري ممنوع و غير قانوني مي باشد.
  - رئوس كلي مراحل صدور AOC:
  الف : موافقت اصولي
  ب : درخواست AOC
  ج : بازرسي و ارزيابي
  د : صدور گواهينامه
  - موافقت اصولي :
  1- متقاضي مي بايست درخواست خود را براي تاسيس شركت حمل و نقل هوائي همراه با طرح توجيهي فني، عملياتي و اقتصادي به سازمان ارائه نمايد.
  الف : در اين طرح مي بايست پايگاه شركت يكي از فرودگاههاي كشور كه تاكنون بعنوان پايگاه توسط شركت ديگري در نظر گرفته نشده انتخاب گرديده و نوع فعاليت يكي از انواع (حمل بار و مسافر، فقط حمل بار و حمل پست) ذكر گردد و يك نسخه از قرارداد با فرودگاه به سازمان هواپيمايي كشوري ارائه گردد.
  ب : طرح توجيهي ارائه شده توسط معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپيمائي كشوري بررسي مي گردد.
  2- معاونت استاندارد پرواز در صورت تأئيد طرح توجيهي آن را به كميته هوانوردي جهت طرح در جلسه كميته هوانوردي و صدور موافقت اصولي ارسال مي نمايد.
  3- در صورت موافقت كميته هوانوردي با تأسيس شركت موافقت اصولي صادر مي گردد. مدت اعتبار اين موافقت اصولي شش ماه از تاريخ صدور بوده كه متقاضي مي بايست طي اين مدت نسبت به تهيه الزامات مربوط به صدور AOC اقدام نمايد.
  4- شركت هواپيمائي مي بايست در بدو شروع حداقل داراي پنج فروند هواپيماي غربي از يك نوع (Same Type) باشد.
  تبصره 1- دو فروند ازپنج فروند مي تواند اجاره اي باشد.
  تبصره 2 – حداكثر 10 سال از صدور اولين گواهينامه قابليت پرواز همان هواپيما نگذشته باشد.
  تبصره 3- پذيرش هواپيماها مطابق با مفاد مندرج در آئين نامه هاي دفتر عمليات پرواز و قابليت پرواز خواهد بود.
  5- در طرح توجيهي مي بايست ساختار تشكيلاتي شركت از نظر اداري، بازرگاني، فني و عملياتي درج گردد.
  تبصره 1- فضاي اداري شركت مي بايست متناسب با ميزان فعاليت و تعداد ناوگان باشد.
  تبصره 2- در طرح توجيهي شركت مي بايست امكان استخدام و پرداخت حقوق پرسنل اعم از كادر پروازي، عملياتي، فني، بازرگاني و پشتيباني را بصورت مستدل ارائه نمايد.
  تبصره 3- سامانه تعمير و نگهداري شركت مي بايست شامل آشيانه، انبار قطعات، سيستم تعمير و نگهداري، تضمين كيفيت و ايمني باشد.
  6- امكانات شركت از نظر فضاي مورد نياز اداري، بازرگاني ، فني و عملياتي اعلام گردد.
  7- سرمايه شركت براي خريد هواپيما، تأسيسات، فضاي كار و ساير اقدام مي بايست حداقل 250 ميليارد ريال بصورت ضمانت نامه بانكي قابل ارائه باشد.
  8- در طرح توجيهي مي بايست پيش بيني الزامات كترينگ براي حداقل پنج فروند هواپيما پيش بيني گردد.
  تبصره 1: كترينگ مي بايست داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشكي باشد.
  تبصره 2: تهيه و تامين كترينگ خارج از منطقه ايرسايد مجاز نمي باشد.
  - درخواست AOC
  1- متقاضي پس از دريافت موافقت اصولي مي بايست كتباً درخواست خود را مبني بر صدور AOC به معاونت استاندارد پرواز ارائه نمايد.
  2- مدارك زير مي بايست ضميمه درخواست باشد.
  -General operations manual
  -General maintenance or exposition manual
  -(Flight manual (related type
  -Training manual
  - dangerous goods procedure _to be in corporated in operations manual
  -cabin crew emergency procedures manual
  -MEL
  - operators security program_may be in corporated in operations manual
  -dispatch manual
  -dangerous goods emergency response guide
  -safety management manual
  -ground handling manual
  -Prevention manual
  تبصره: مدارك فوق بايستي به زبان انگليسي ارائه گردد.
  اسامي پرسنل كليدي به همراه سوابق تخصصي و تجربي آنان
  تبصره 1- مدير عامل شركت مي بايست حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي با 5 سال سابقه كار مفيد در صنعت هوانوردي و فاقد سوء پيشينه و معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران باشد و تائيديه سازمان را كسب نمايد.
  تبصره 2- معاون عمليات شركت مي بايست واجد شرايط احراز اين پست مطابق با آئين نامه دفتر عمليات پرواز بوده و تائيديه سازمان را كسب نمايد.
  تبصره 3- معاون فني شركت مي بايست واجد شرايط احراز اين پست مطابق با آئين نامه دفتر مهندسي و قابليت پرواز بوده و تائيديه سازمان را كسب نمايد.
  تبصره 4- مدير ايمني و تضمين مرغوبيت شركت مي بايست واجد شرايط احراز اين پست مطابق با آئين نامه دفتر ايمني و بررسي سوانح بوده و تأئيديه سازمان را كسب نمايد.
  تبصره 5 : مدير كنترل كيفي شركت مي بايست واجد شرايط احراز اين پست مطابق با آئين نامه دفتر قابليت پرواز بوده و تائيد سازمان را كسب نمايد.
  4- معاونت استاندارد پرواز طي دو ماه (60 روز)از تاريخ ارسال موارد فوق آنها را بررسي و نتيجه را به متقاضي اعلام مي نمايد.
  تبصره: در صورت نقص در موارد ارسالي متقاضي موظف به بر طرف نمودن نقائص وارائه مجدد آن مي باشد.
  الزامات ايمني
  1- شركت متقاضي قبل از كسب AOC مي بايست به منظور تامين air marshal با سپاه حفاظت هواپيمائي قرارداد منعقد و يك نسخه از آن را به سازمان هواپيمايي كشوري ارائه نمايد.
  2- شركت متقاضي قبل از كسب AOC به منظور اجراي الزامات مصوبه 98 شورايعالي امنيت ملي و آئين نامه اجرايي آن و همچنين مصوبه 242 آن شورا با حراست سازمان هواپيمايي كشوري به توافق رسيده و يك نسخه از آن را ارائه نمايد.

  - بازرسي و ارزيابي
  1- در اين مرحله ابتدا از تاسيسات و تجهيزات شركت توسط بازرسان استاندارد پرواز بازرسي فيزيكي بعمل خواهد آمد.
  2- ساختار سازماني فني و عملياتي شركت و پرسنل كليدي از لحاظ كمي و كيفي، قرارداد پرسنل، تجهيزات اداري مورد نياز هر واحد توسط بازرسان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
  3- دستگاه ارتباط راديوئي راه دور (فركانس راديوئي )، تلكس (AFTN) به صورت گيرنده براي دريافت اطلاعات هوا و NOTAM ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
  4- امكانات مورد نياز ارائه خدمات زميني (ground handling) نظير پلكان، GPU، اتوبوس وسيله حمل كترينگ، water car و غيره مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
  - صدور مجوز
  1- مجوز انجام عمليات در مرحله اول به طور موقت و به مدت شش ماه به منظور انجام عمليات پرواز در داخل كشور صادر خواهد شد.
  تبصره: هزينه صدور مجوز (AOC) مبلغ يكصد ميليون ريال است كه مي بايست به شماره حساب سازمان هواپيمايي كشوري واريز گردد.
  2- در صورتي كه شركت طي اين مدت توانمندي خود را در انجام پروازهاي ايمن و به موقع و مناسب اثبات نمايد اين مجوز به مدت يكسال ديگر تمديد خواهد گرديد. بديهي است در صورت عدم تحقق موارد فوق و مشاهده نارضايتي مسافرين مجوز فعاليت عملياتي باطل خواهد گرديد.
  3- در صورتيكه شركت طي اين مدت (يكسال) امكانات فني و عملياتي خود را تا حد قابل قبول گسترش داده و حداقل پنجاه درصد از پروازهاي خود را بصورت فروش بليط (غير چارتري) از طريق سيستم رزرواسيون ويا on-line انجام دهد منطقه فعاليت شركت (area of operations) به كشورهاي همجوار مانندCIS ، پاكستان و امارات متحده عربي و سوريه را منوط به اخذ گواهينامه IOSA در بر خواهد گرفت.
  4- در صورتيكه شركت موفق به اخذ تائيديه EASA گردد مجوز منطقه فعاليت شركت مشمول اروپا نيز خواهد شد.
  تبصره: مجوز فعاليت پرواز هاي خارجي منوط به تامين هواپيماهاي مناسب براي مسيرهاي داخلي و مناطق محروم با تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري خواهد بود.
  5- شركتهاي هواپيمائي فعال نيز مشمول اين آئين نامه بوده و در تمديد مجوز انجام عمليات پروازي آنان اين آئين نامه لحاظ خواهد گرديد.
  تبصره 1- به شركتهاي هواپيمائي فعال از تاريخ تصويب اين آئين نامه به مدت شش ماه فرصت داده خواهد شد تا نسبت به تطبيق شرايط خود با اين آئين نامه اقدام نمايند.
  تبصره 2- شركتهاي فعالي كه نتوانند شرايط شركت را با مندرجات اين آئين نامه تطبيق دهند مي توانند هواپيماهاي ملكي خود را به صورت اجاره در اختيار ساير شركتهاي هواپيمائي داراي مجوز انجام فعاليت پروازي (AOC) قرار دهند.
  اين آئين نامه در 23 ماده و 19 تبصره تهيه گرديده كه پس از تصويب رئيس سازمان هواپيمايي كشوري لازم الاجرا مي باشد.  منبع:سایت سازمان هواپیمایی کشوری
  #1 ارسال شده در تاريخ June 27th, 2010 در ساعت 12:56:56

 2. The Following 6 Users Say Thank You to Azi For This Useful Post:

  Ali Pilot (June 27th, 2010), ali.1990 (July 1st, 2010), delta (August 18th, 2011), Eshghe Parvaz (June 27th, 2010), irufo (June 27th, 2010), SKY MAN (June 27th, 2010)

????? ????? ??? ?????

???? ??? ????? ? ??????

 • ??? ????????? ????? ????? ????? ????
 • ??? ????? ????? ???? ?? ??????
 • ??? ????????? ???? ????? ????.
 • ??? ????????? ??? ??? ??? ?? ?????? ????
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0