ايرباس نخستين هواپيماي A380 خود را به سنگاپور ايرلاينز تحويل داد
.

.
نخستين هواپيماي غول آساي آ سيصد و هشتاد ايرباسA380 بامداد امروز دوشنبه طي مراسمي در مقر شرکت هواپيماسازي ايرباس در شهر تولوز در جنوب فرانسه به شرکت هواپيمايي سنگاپور تحويل داده شد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از تولوز، هواپيماي آ سيصد و هشتاد ايرباس که با هدف رقابت با هواپيماي هفتصد و چهل و هفت بوئينگ طراحي و ساخته شده است بزرگترين هواپيماي مسافربري تاريخ هواپيماهاي غير نظامي است.

اين هواپيما توانايي جابجا کردن پانصد و بيست و پنج مسافر را به صورت استاندارد و انتقال هشتصد و پنجاه و سه مسافر را به صورت اکونومی داراست.

تحويل نخستين نمونه اين هواپيما به علت مشکلات به وجود آمده در ساخت و هماهنگي ميان کارخانه هاي توليد ايرباس با هجده ماه تاخير انجام شده است.

در مراسم تحويل اين هواپيماي ايرباس بيش از پانصد نفر حضور داشتند.

شرکت ايرباس براي اين هواپيما تا کنون صد و هشتاد و نه سفارش قطعي از شانزده مشتري دريافت کرده است. اغلب مشتريان اين هواپيما ، شرکت هاي هوايي کشورهاي حوزه خليج فارس ، آسيا و اروپا هستند.
www.takeoff.ir