يك نشريه انگليسي: 1/۶‬ميليارد دلار صرف توسعه فرودگاههاي ايران مي‌شود
.

.
يك نشريه تخصصي چاپ انگليس از اختصاص مبلغ ‪ ۱/۶ميليارد دلار براي توسعه فرودگاهها در ايران خبر داد. "جنز ايرپورت ريويو" در گزارشي كه در شماره ماه نوامبر آن چاپ مي‌شود، نوشته است: شركت ملي فرودگاهها در ايران با مشاركت بخش خصوصي قرار است ‪ ۱۴/۲۴ ميليارد ريال (‪ ۱/۶ميليارد دلار) در توسعه فرودگاهها در اين كشور سرمايه‌گذاري كند. بر پايه اين گزارش كه روز شنبه در پايگاه اينترنتي نشريه انگليسي منتشر شد، ‪ ۹/۹۴ميليارد ريال از اين مبلغ صرف توسعه فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) خواهد شد. جنز ايرپورت ريويو با اعلام اينكه مجموعا ۳۸ ‪فرودگاه در ايران فعال هستند، آورده كه در هشت فرودگاه پروازهاي بين‌المللي انجام مي‌شود.
www.avia.ir