زيان دهي شركت هواپيمايي ايرفرانس-كي. ال. ام در سال مالي منتهي به ماه مارس، كه به دليل تشديد بحران مالي در سال گذشته رخ داد، موجب شده است اين شركت براي كاهش هزينه و جلوگيري از ادامه ي زيان دهي، بيش از چهار هزار نفر از نيروهاي خود را در بخش هاي اداري و زميني تعديل نمايد.

به گزارش رويترز ايرفرانس در اين راستا اعلام كرده است: "بهتر است آن دسته از افرادي كه احساس مي كنند شركت نيازي به وجود آنها ندارد، داوطلبانه استعفا دهند. همچنين، اين شركت اعلام كرده است هيچ نيروي جايگزيني براي افراد بازنشسته استخدام نخواهد كرد."

سخنگوي ايرفرانس در اين خصوص گفت: "گروه ايرفرانس-كي. ال. ام بيش از 103 هزار نفر پرسنل دارند كه در حدود 63 هزار نفر آنها در ايرفرانس مشغول به كار هستند، اما طبق سياست شركت، تا سال 2013 ميلادي بايد چهار هزار و 109 نفر شركت را ترك كنند."


منبع : شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور