وب سايت رسمي ياتا اعلام كرد: "سامانه ي حمل و نقل الكترونيكي بار هوايي هم اكنون در اتريش عملياتي شده است و فرودگاه بين المللي وين نيز با اجراي كامل استانداردهاي حمل و نقل بار هوايي، نخستين فرودگاهي است كه اين سامانه را كاملا به مرحله ي اجرا در مي آورد."

بر اساس اين گزارش سامانه ي حمل و نقل الكترونيكي بار يكي از پروژه هاي تسهيل پروژه هاي تجاري است كه ضمن كاهش هزينه ها، موجب افزايش خدمات و ارتقاي بهره وري مي شود.

اين پروژه ي ابتكاري، نوآوري جامعي است كه درآن به دليل منسوخ شدن استفاده از كاغذ، سرعت و دقت در امر جابه جايي بار افزايش يافته است. همچنين، به دليل جامع بودن پروژه، شركت هاي هواپيمايي، شركت هاي واسطه، شركت هاي حمل و نقل زميني دخيل هستند.


منبع : شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور